واردات از نماینده مرک و نمایندگی مرک (MERCK) در اروپا . فروش مواد شیمیایی مرک (MERCK) محیط کشت های مرک

شنبه 25 خرداد 1392 17:09 نویسنده: فروشگاه محصولات شیمیایی نظرات: 0 نظر چاپ

بنام خدا

 

سایت انحصاری  ( کلیک نمایید )

02166176740-66176736

 


امروزه گسترش و پیشرفت صنایع علوم آزمایشگاهی در سراسر جهان و بخصوص کشور ایران بر کسی پوشیده نیست.رشد و شکوفایی هر چه بهتر علوم آزمایشگاهی  نیاز به ابزار و لازمه آنرا دارد که همانا عبارتند از مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محیط کشت های میکروبیولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی از سطوح آموزشی تا سطوح تحقیقاتی و فوق تخصصی پیشرفته.

لذا این واحد تجاری پس از سال ها فعالیت در زمینه علوم آزمایشگاهی  و تجهیز آزمایشگاها ی شیمیایی و میکرو بیولوژی و سلولی افتخار دارد یکی از خدمتگزاران با سابقه علوم آزمایشگاهی کشور طی سالیان گذشته باشد لذا بدین وسیله عمده فعالیت های این واحد بازرگانی همراه با گستره کمپانی های تولید کننده آنها در ذیل به اطلاع جامعه علوم آزمایشگاهی کشور می رساند:

1-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

2- فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

3-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

4- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

5-فروش کاغذ صافیر واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

6- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

7-فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

8- فروش محیط کشت میکروبیولوژی و سلولی مرک -سیگما-زیگما -آلدریچ -فلوکا

9- فروش محیط کشت کیولب Qlab کانادا Qlab  در اندازه های 100 و 500 گرمی با واردات از نماینده کیولب

10- فروش اکسین (اوکسین)رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

11- فروش جبرلین(جیبرلین)آزمایشگاهی

12- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسرalfaaesar با واردات مستقیم از نماینده آلفاایسر اروپایی

13- فروش ویتامین های آزمایشگاهی در حجم ها و از برند های گوناگون

شما هموطنان عزیز می توانید جهت آگهی از قیمت کالا ها و استعلام موجودی کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید یا از سایت این واحد بازرگانی دیدن فرمایید

جهت امور واردات محصولات آزمایشگاهی که باید از خارج از کشوروارد شوند از طریق عقد قرارداد اقدام میگردد.

گوشه ای از موجودی :

 

   آمیل استات- آمیل الکل- نفتل– 2 پورپاندیول -پروپلین گلیکولپروپانل-– نفتل-– 3 دی نیتروبنزن-– 4 دی نیتروفنیل هیدرازین-– متیل آمینوفنل-– آب اکسیژنه-– آرابینوز-– آلانین-– آمونیاک-– آمونیم پرسولفات-– آمونیم ا پیرولیدن-– آمونیوم آیرون سولفات-– آمونیم پروسولفات-– آمونیوم تیوسیانات-– آمونیوم دی کلروبوتان -مونیوم منوواناداتآمونیوم هپامولیبداتآنیلینآنیلین بلواتاندیولاتیل بنزناتیل گلیکولاریتروزیناریوکرم سیانین R– ستات سدیماستات سرباستامیداستوناسید استیکاسید اسمیکاسید اگزالیکاسید اورتوفسفریکاسید اوریکاسید اولئیکاسید بنزن سولفونیل فلورایداسید بوریکاسید پاراآمینوبنزوئیکاسید پریودیکاسید پیکریکاسید تیوگلی کولیکاسید ساکسونیکاسید سولفانیلیکاسید سولفوریکاسید سیتریکاسید فسفوتنکستیکاسید فلوئیدریکاسید فولیکاسید گال کن کربوکسیلیکاسید کلریدریکاسید لاکتیکاسید مولیبدیکاسید نیتریکاسید هگزا کلروپلاتیناسیدیدیکاکستریت نورپرناکسید آهناکسید ارسنیکاکسید رویاکسید سرباکسید سلنیماگزالات کلسیمالکل آمیلیکالک ایزوبوتیل – انتالاناورنجG –اینولینبرلیانت گرینبرومات پتاسیمبرمبرموتیمول بلوبرمور آمونیومبرمور سدیم-– برمور کلسیمبرموفرمبرمو فنل بلوبرموکروزول گرینبنزوات سدیمبیسموت سدیمبی سولفات سدیمبی سولفیت پتاسیمبی فسفات کلسیمبیکربنات سدیمبی کرومات پتاسیمپاپانیکلاپتاس 3/2 مول- – پتاسیم هگزاسیانوفراتپتاسیم هیدروژن تارتاراتپترولیوم اترپراکسید باریمپربورات سدیمپر کلرات منیزیومپریدات پتاسیمتارتارات مضاعف سدیم پتاسیمتتراکلرور کربنتتریپلکس III– تری اتانل آمینتریپتوفانتری سدیم فسفاتتلوریت پتاسیمتورنسلتولوئنتولوئیدن بلوانواع تیترازولتیترازول اسید اگزاالیکتیترازول اسید تیوسیانات آمونیومتیترازول اسید سولفوریکتیترازول اسید کلریدریکتیترازول اسید نیتریکتیترازول برمات پتاسیمتیترازول برمور پتاسیمتیترازول بیکرومات پتاسیمتیترازول پتاستیترازول تتری پلکستیترازول تیوسولفات آمونیومتیترازول تیوسولفات سدیمتیترازول سود ایرانیتیترازول سولفات مستیترازول نیترات نقرهتیترازول یدور پتاستیمول بلوتیواستامیدتیوسمی کاربازیدتیو سولفات سدیمتیو سولفات پتاسیمتیو سولفات جیوهجیوهدی آمونیوم اگزالاتدی اتیلن اتردی بر تری اکسیددی سدیم اگزالاتدی سدیم تارتاراتدی سدیم هیدروژن فسفاتدی فسفات کلسیمدی فنیل آمین 4سولفونیک اسیددی فنیل آمیندی کرومات آمونیومدی کلرومتاندی مانوزرزرسینروغن امولسیونزیل نلسونژل پودریسدیم استاتسدیم دی هیدروژن فسفاتسزیم هیدروژن تارتاراتسدیم هیدروژن سولفاتسدیم هیدروژن کربناتسیکلوفوراید سدیمسمی کاربازید هیدروکلرایدسولفات آلومینیومسولفات آمونیومسولفات آهنسولفات پتاسیمسولفات پروفلاوینسولفات رویسولفات لیتیمسولفات مسسولفور(گوکرد)– سولفیت پتاسیمسولفیت سدیمسیترات سدیمسیکلوهگزانولسیلسکات سدیمشاربن اکتیوصابون محلولفتورکسفرمالدهیدفسفات فروفلوئور کلسیمفنل ردفنل فنالئینفوشین بازیکفهلینگ A و B– قرص پارافرمالدهیدقلعکافئینکامف پودریکربنات پتاسیمکربنات سدیمکربور کلسیمکربوکسی متیل سلولزکروم سولفات پتاسیمکرومات پتاسیمکلرکلرامین A– کلرال هیدراتکلرور آمونیوم (نشادر)–

و صدها مورد دیگر.....